Trend Tracker: hoe werkt het?

Trend Tracker is ontstaan na jaren van onderzoek. Jaren waarin ik tientallen beursexperts, beurssystemen en indicatoren heb gevolgd, geanalyseerd en getest. Tot ik er geleidelijk aan achter kwam dat geen ervan voldeed aan mijn verwachtingen. Ze werkten tijdelijk goed, werkten slecht, of werkten helemaal niet. Het duurde lang voordat ik ontdekte waar dat aan lag. Tot ik het inzicht kreeg dat er bij alle systemen één zeer belangrijke schakel ontbrak of, zoals bij het Elliott Wave Principle (EWP) zwaar onderbelicht bleef, namelijk de factor tijd.

Vandaar dat mij slechts één ding restte: zelf een beleggingsmodel ontwikkelen op basis van tijd en een indicator ontwerpen die dat goed aangaf. Ook dit nam veel tijd in beslag: bedenken, testen, veranderen en verbeteren. Uiteindelijk lukte het me een zeer goede tijdindicator te ontwikkelen waardoor het makkelijker werd cycli, en nog belangrijker trends, te herkennen en de omslagpunten in die trends te zien. Vandaar de naam: Trend Tracker.

Trend, Tijd, Verhouding en Vorm

Trend Tracker is een fractaal geometrisch systeem. Op basis van technische analyse en grafieken worden waarschijnlijkheden opgesteld voor de toekomst. Centraal staan de drie opeenvolgende, goudgekleurde getallen uit de reeksen van Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc.), Lucas (2, 1, 3, 4, 7,11, 18, 29, 47, 76 etc.) en Padovan (1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37 etc.)  Deze getallen geven de ideale omslagpunten aan: de punten waarop de trend wijzigt. Aangezien echter niet altijd de trend precies op die getallen wijzigt, geven ook de getallen ervoor of erna vaak een belangrijke aanwijzing voor een trendwijziging.

Behalve de getallen nemen ook verhoudingen tussen de getallen uit de Fibonacci- en Lucasreeks een centrale plaats in. Deze verhouding bedraagt 0,618 (=phi). De verhouding tussen elk daaropvolgend getal is 1,618: eveneens een zeer belangrijke verhouding. Vermenigvuldigen we 1,618 met 2 dan komen uit op 3,24. Vermenigvuldigen we 0,618 met 5 dan wordt dat 3,1. Belangrijke getallen omdat ze dichtbij het ultieme wiskundige getal komen van 3,141: Pi genaamd.

Omdat het systeem fractaal functioneert, werkt het van jaarbasis tot op minutenbasis en gaat het op voor alle soorten financiële activa: obligaties, aandelen(indices), grondstoffen en valuta’s.

Verder lezen?

Dit Geotrendlines Insider artikel is uitsluitend bestemd voor abonnees. Wilt u verder lezen? Klik dan hier om te abonneren. Als abonnee kunt u hieronder inloggen.

 Abonneer nu!
Print Friendly, PDF & Email
Trend Tracker: hoe werkt het?
Deel dit artikel:
Getagd op:                    

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Trendlines Insider.